Aroma Indian restaurant Ninh Binh
Rate this post

AROMA INDIAN RESTAURANT NINH BINH Set Menu Halal Food

Aroma Indian restaurant Ninh Binh

Aroma Indian restaurant Ninh Binh

Aroma Indian restaurant Ninh Binh

Aroma Indian restaurant Ninh Binh

Aroma Indian restaurant Ninh Binh

Aroma Indian restaurant Ninh Binh

Aroma Indian restaurant Ninh Binh

Aroma Indian restaurant Ninh Binh

Aroma Indian restaurant Ninh Binh

Aroma Indian restaurant Ninh Binh

SET MENU : 10$

/01PAX

 

 * SET 1:     STARTER

 1. CHICKEN SAMOSA

BÁNH BATISO ẤN ĐỘ

 1. GREEN SALAD

SA LACH RAU CỦ

* MAIN COURSE        

 1.   TARKA DAL

CA RI ĐẬU XANH

 1. CHICKEN CURRY

CARI GÀ

 1. MATTER PANEER

CARI CHEESE ẤN ĐỘ

 1. PILAW RICE

CƠM ẤN ĐỘ RAU CỦ

 1. GARLIC NAAN

BÁNH MỲ BƠ TỎI

* DESSERT

 1. FRUIT SALAD

TRÁI CÂY THEO MÙA

 —————

*SET 2:

  * STARTER

 1. CHICKEN SAMOSA

BÁNH BATISO ẤN ĐỘ

 1. PAPADAM

BÁNH TRÁNG ẤN ĐỘ

* MAIN COURSE

 1. PALAK PANEER

CA RI CHEESE & CẢI BÓ XÔI

4.CHICKEN TIKKA MASALA

CA RI GÀ NƯỚNG , HÀNH TÂY

5.DAMAKHANI

CA RI ĐẬU ĐỎ

6.LEMON  RICE

CƠM CHANH ẤN ĐỘ

 1. TANDOORI PARATHA

BÁNH MỲ TRÒN BƠ

* DESSERT

 1. 8. FRUIT SALAD

TRÁI CÂY THEO MÙA


* SET MENU 3

STARTER

 1. MASALA PAPADAM

BÁNH TRÁNG ẤN ĐỘ VỚI SALACH

 1. VEG SOUP

SOUP RAU CỦ

* MAIN COURSE

 1. 3. DAL MAKHANI

CARI ĐẬU ĐỎ

      4.MIX VEG JALFARAZI

RAU CỦ CHIÊN NẤU CARI

      5.CHICKEN VINDALOO

CARI GÀ KHOAI TÂY

      6.JEERA RICE

CƠM CHIÊN HẠT ẤN ĐỘ

7.GARLIC NAAN

BÁNH MỲ BƠ TỎI

* DESSERT

 1. FRUIT SALAD

TRÁI CÂY THEO MÙA  


* SET MENU 4:

      * STARTER

 1. CHICKEN SAMOSA

BÁNH BATISO ẤN ĐỘ

    2.EGG WITH CHICKEN SOUP

SÚP GÀ TRỨNG

 

* MAIN COURSE

 1. MIX VEG MASALA

CARI RAU CỦ SỐT MASALA

 1. FISH MASALA
 2. CARI CÁ SỐT HÀNH TÂY
 3. DAL TARKA

CARI ĐẬU XANH

 1. BAS MARTI RICE

CƠM TRẮNG ẤN ĐỘ

 1. PLAIN NAAN

BÁNH MỲ NƯỚNG ẤN ĐỘ

* DESSERT

 1. 8. FRUIT SALAD

TRÁI CÂY THEO MÙA


II.VEGETARIAN FOOD: 9$/ 01 PAX

 

 • SET MENU 1.                                                           * SET MENU 2

 

*STARTER                                                                     *STARTER  

 1. PAPADAM                                                                1. VEG SAMOSA

BÁNH TRÁNG ẤN ĐỘ                                                  BÁNH PATISO ẤN ĐỘ

 1. LEMON SOUP                                                          2. TOMATO SOUP

SUP CHANH VÀ RAU MÙI                                                   SÚP CÀ CHUA

 1. GREEN SALAD                                                      3. GREEN SALAD

SA LACH TƯƠI                                                                       SA LACH TƯƠI

 

*MAIN COURSE                                                       *MAIN COURSE

 1. 4. MIX VEG CURRY                                       4. PALAK PANEER

CA RI RAU CỦ                                                     CA RI CẢI BÓ XÔI VỚI CHEESE

 1. 5. TARLA DAAL                                                  5. ALOO JEERA

CA RI ĐẬU XANH                                             CA RI KHOAI TÂY HẠT ẤN ĐỘ

 1. ALOO GOBI MATTER                                        6. PANEER BUTTER MASALA

CA RI SU LƠ                                                                       CA RI CHEESE NẤU MASALA SỐT

 1. TANDOORI ROTI                                                    7. BUTTER NAAN

BÁNH MỲ TRÒN ẤN ĐỘ                                                        BÁNH MỲ BƠ ẤN ĐỘ

 1. COCONUT RICE                                                            8. LEMON RICE

CƠM DỪA ẤN ĐỘ                                                         CƠM CHANH ẤN ĐỘ

* DESSERT                                                              * DESSERT

 1. FRUIT SALAD                                                          9. FRUIT SALAD

TRÁI CÂY THEO MÙA                                                               TRÁI CÂY THEO MÙA

 ———————————

 • SET MENU 3.

*STARTER

 1. VEG PAKORA

RAU CỦ TẨM BỘT CHIÊN

 1. DAHI

SỮA CHUA KHÔNG ĐƯỜNG

 1. GREEN SALAD

SÀ LÁCH TƯƠI

* MAIN COURSE

 1. PUNJABI CHANA MASALA

CARI ĐẬU HÀ LAN NẤU SỐT MASALA

5.MIX VEG CURRY

CARI RAU CỦ

 1. BAIGON MASALA

CARI CÀ TÍM

 1. PILAW RICE

CƠM ẤN ĐỘ VỚI RAU CỦ

8.GARLIC NAAN

BÁNH MỲ BƠ TỎI ẤN ĐỘ

* DESSERT

 1. FRUIT SALAD

TRÁI CÂY THEO MÙA

 


II.NON-VEGETARIAN FOOD: 12$/ 01 PAX

* SET MENU 1                                                   * SET MENU 2

       * STARTER                                                            * STARTER

 1. CHICKEN SAMOSA                                       1. ONION BAHAJI

BÁNH BATI SỐ GÀ ẤN ĐỘ                                 HÀNH TẨM BỘT CHIÊN

 1. 2. GREEN SALAD                                             2. POTATO SALAD

SA LACH RAU CỦ                                                       SA LACH KHOAI TÂY

* MAIN COURSE                                               * MAIN COURSE

 1. 3. RAI TA                                                3. DAHI

SỮA CHUA VỚI HÀNH,CÀ                                 SỮA CHUA

 1. CHICKEN CURRY                        4. CHICKEN TIKKA MASALA

CÀ RI GÀ                                                             CÀ RI GÀ NƯỚNG

 1. CHICKEN TIKKA                                   5. DAL MAKHANI

ỨC GÀ NƯỚNG                                     CA RI ĐẬU ĐỎ

 1. TARKAL DAL                                     6. TANDOORI CHICKEN

CÀ RI ĐẬU XANH                                               ĐÙI GÀ NƯỚNG

 1. PILAW RICE                                           7. COCONUT RICE

CƠM ẤN ĐỘ CHIÊN RAU CỦ                         CƠM CHIÊN DỪA ẤN ĐỘ

 1. 8. BUTTER NAAN                             8    TANDOORI  PRATHA

BÁNH MỲ BƠ ẤN ĐỘ                                          BÁNH MỲ BƠ ẤN ĐỘ

* DESSERT                                                           * DESSERT

 1. FRUIT SALAD                                      9. FRUIT SALAD

TRÁI CÂY THEO MÙA                        TRÁI CÂY THEO MÙA


* SET MENU 3                                           * SET MENU 4   

      * STARTER                                          * STARTER

 1. PAPADAM                                          1. MASALA PAPADAM

BÁNH TRÁNG ẤN ĐỘ                         SA LÁCH, BÁNH TRÁNG ẤN ĐỘ

 1. TOMATO SOUP                           LEMON CORIANDENR SOUP

SÚP CÀ CHUA                                             SÚP RAU MÙI, CHANH

 * MAIN COURSE                                 * MAIN COURSE         

 1. BUTTER CHICKEN                                       3. CHICKEN CHILLI

CARI GÀ SỐT CHUA NGỌT                   GÀ XÀO ỚT ĐÀ LẠT, HÀNH

 1. CHICKEN PAKORA                                    4. CHICKEN CURRY

GÀ TẨM BỘT CHIÊN                  CARI GÀ

5.ALLO JERRA                               5. BAIGON MASALA

CARI KHOAI TÂY                           CARI CÀ TÍM

6.LEMON RICE                              6. JERA RICE

CƠM CHANH                                     CƠM  CHIÊN HẠT ẤN ĐỘ

7.GARLIC NAAN                                     7. CHAPATI ROTI

BÁNH MÌ BƠ TỎI ẤN ĐỘ                                                BÁNH MỲ ẤN ĐỘ ÁP CHẢO

* DESSERT                                                          * DESSERT

 1. FRUIT SALAD                                         FRUIT SALAD

TRÁI CÂY THEO MÙA                                   TRÁI CÂY THEO MÙA

 


 

III. SEAFOOD SETMENU: 13$/PAX

 

SET MENU 1:                                                      SET MENU2:

*STARTER:                                                         *STARTER:

 1. CHICKEN TIKKA                                                   1. FISH PAKORA

GÀ NƯỚNG                                              CÁ TẨM BỘT CHIÊN

2.VEG SAMOSA                                                2. GREEN SALAD

BÁNH  BATISO RAU CỦ                         SÀ LÁCH TƯƠI

3.GREEN SALAD                                    3. RAITA

SÀ LÁCH  RAU CỦ                                  SỮA CHUA VÀ CÀ CHUA

4.MASALA PAPADAM                           4. PAPADAM

BÁNH TRÁNG ẤN ĐỘ                                      BÁNH TRÁNG ẤN ĐỘ

*MAIN COURSE                                               *MAIN COURSE

5.FISH MASALA                                               5. PRAWN MANGO CURRY

CARI CÁ VỚI SỐT MASALA                            CARI TÔM VÀ XOÀI

 1. PRAWN CURY                            6.CHICKEN CURRY

CARI TÔM                                                 CARI GÀ

 1. DAAL MAKHANI                          7. MIX VEG KORMA

CARI ĐẬU ĐỎ                                          CARI RAU CỦ

8.GARLIC NAAN                                     8. PLAIN NAAN

BÁNH MỲ BƠ TỎI                                   BÁNH MỲ NƯỚNG ẤN ĐỘ

9.LEMON RICE                                       9. PULAO RICE

CƠM CHANH ẤN ĐỘ                     CƠM CHIÊN RAU CỦ ẤN ĐỘ

*DESSERT                                                         *DESSERT

10.FRUIT SALAD                                    10.FRUIT SALAD

TRÁI CÂY THEO MÙA                                  TRÁI CÂY THEO MÙA